Nakło - informacje


31.552
mieszkańców Nakła
15.400
mężczyzn
16.152
kobiet

4.904
w wieku przedprodukcyjnym

19.971
w wieku produkcyjnym

6.677
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

137
zawarto małżeństw

267
urodzeń

354
zgonów

-87
przyrost naturalny
miasto Nakło
dochody

168.682.048
wydatki

175.394.160
struktura wydatków Nakła

1.944
0,001%
Leśnictwo

991.309
0,565%
Rolnictwo i łowiectwo

21.681.752
12,362%
Transport i łączność

13.250.694
7,555%
Administracja publiczna

3.172.112
1,809%
Gospodarka mieszkaniowa

182.524
0,104%
Działalność usługowa

237.813
0,136%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.472.143
1,409%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.676.476
0,956%
Obsługa długu publicznego

44.417.256
25,324%
Oświata i wychowanie

867.979
0,495%
Ochrona zdrowia

9.931.006
5,662%
Pomoc społeczna

190.321
0,109%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.700.547
0,970%
Edukacyjna opieka wychowawcza

13.460.142
7,674%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.567.864
4,315%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.241.833
1,848%
Kultura fizyczna i sport

50.350.452
28,707%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-11-28 04:26
REKLAMA
pogoda Nakło
1.3°C
wschód słońca: 07:37
zachód słońca: 15:38
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Nakle

kiedy
2022-12-07 18:00
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-27 18:30
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-15 16:00
miejsce
Nakielski Ośrodek Kultury, Nakło...
wstęp biletowany